Ljus i kyrka
Foto: Ikon - databas

Fira en enkel gudstjänst hemma

När vi inte kan mötas, kan vi välja att ha en gudstjänst hemma. Det blir inte samma sak, men det blir bra. Vi kan se en tv- eller webbsänd gudstjänst, eller följa denna ordning.

I en vanlig gudstjänst brukar vi läsa ur Bibeln, lyssna på prästens predikan, sjunga, be och ta emot välsignelsen. Låt oss göra det hemma, ensamma eller tillsammans med någon därhemma. 

Tänd ett ljus och låt det bli stilla.

Läs en bibeltext

svenskakyrkan.se kan du läsa kommande helgdags bibeltexter. Du kan läsa alla texterna, eller stanna upp inför en av dem.

Reflektera över bibelorden

Läs Tankar inför helgen, en blogg där en präst reflekterar över söndagens texter. Låt det bli predikan för dig.

Bön
Formulera din egen bön, eller be såhär:

Gud, tack för det goda du ger mig. Särskilt tackar jag för ... tack, Gud.
Gud, förlåt för det som blivit fel i mitt liv. Särskilt tänker jag på ... förlåt mig, Gud. 
Gud, jag ber för det som ligger mig varmt om hjärtat. Särskilt ber jag för ... var med oss, Gud. Amen.

Sjung med i en psalm

Lyssna eller sjung med! Använd spotify eller youtube.

 Herrens bön

Tillsammans med kristna i alla tider ber vi Herrens bön.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Välsignelsen

Andakten avslutas med välsignelsen.

Herren välsignar oss och beskyddar  oss
Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. 
Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. 
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen. 

 
Kyrkkaffe och kollekt, om du vill

Drick en kopp kyrkkaffe, om du har lust till det och känn att du är en del av ett stort sammanhang, mycket större än vad du kanske kan känna just nu!

Vill du lämna en kollekt, så är varje bidrag till Act Svenska kyrkan välkommet!
Swish: 123 470 18 50 märk ”kollekt act”