Präst bryter bröd vid två tända ljus
Foto: Ikon - databas

Digitala gudstjänster

Du är aldrig ensam. Gud finns överallt. I nuläget kanske du inte har möjlighet att komma till våra kyrkor och fira en fysisk gudstjänst. Men det finns andra möjligheter. SVT och Sveriges radio sänder gudstjänst och även Varbergs församling sänder sina digitalt.

Du är aldrig ensam. Gud finns överallt.
I nuläget kanske du inte har möjlighet att komma till våra kyrkor och fira en fysisk gudstjänst. Men det finns andra möjligheter. SVT och Sveriges radio sänder gudstjänst och även Varbergs församling sänder sina digitalt.

Hälsans Gud vare med dig.
Barmhärtighetens Gud vare med dig.
Ömhetens Gud låte sitt ansikte lysa över dig.

https://www.svtplay.se/gudstjanst 
https://sverigesradio.se/gudstjansten

https://www.svenskakyrkan.se/varberg/gudstjanster-och-andakter-online