Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Pilgrimsvandring

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig? En av världens mest kända pilgrimsleder är den till Santiago de Compostela, dit pilgrimsvandrar ungefär 300 000 varje år. Läs andras reseberättelser och låt dig inspireras att själv pilgrimsvandra!