Församlingsrådet i Nydala-Fryele

Församlingsrådets uppgift är att utveckla församlingslivet tillsammans med de anställda.

Ledamöter i församlingsrådet 2018-2021

Lars Olof Öberg, ordförande
Vakant
Ann-Mari Pettersson
IngMarie-Magnusson
Ann-Mari Lindman
Henric Johnson
Helena Johansson
Malcolm Anderson


Ersättare

Thomas Svensson
Kerstin Salomonsson
Bengt Lindman
Caroline Johansson