Foto: Alex Giacomini /Ikon

Grupper & aktiviteter

Varje dag i veckan möts människor här. Välkommen du också!

Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Matt 18:20