Återväxt

Trädgården är en växtplats - inte bara för växter. I Återväxt slår vi vakt om balansen mellan aktivitet och vila, mellan det som tar och det som ger energi. Vad är ett gott liv för dig? Hur vill du växa vidare? I Återväxt deltar du på egna villkor, utifrån just dina förutsättningar och behov.

Struktur med frihet

Promenader och trädgårdspyssel blandas med samtal och stillhet. Vi slår vakt om balansen mellan aktivitet och vila, mellan det som tar och det som ger energi. Vad är ett gott liv för dig? Hur vill du växa vidare?

Tillsammans med andra får du hjälp att samtala om livets trösklar, hinder, utmaningar och möjligheter. Du får tid och utrymme att bara vara, men också att växa, odla och skapa. Med och i naturen kan vi spegla oss själva, vår livsväg och vår framtid. Det sköra och det starka som bor i oss får möjlighet att ta plats.

I Återväxt får du möjlighet att växa och stärkas som människa, att bygga upp det som behöver byggas upp och rasera de onödiga hinder som står i din väg.

 

Idé

Trädgården som växtplats - inte bara för växter
Varför? Att vara utomhus, vårda, plantera, rensa och pyssla utan krav på effektivitet, är ett sätt att få uppleva med både kropp och själ. Att få vara i en miljö och ett sammanhang som är tillåtande och inte kräver motprestation kan verka vilsamt, läkande och befriande. Här får du möjlighet att delta på egna villkor, utfrån just dina förutsättnningar och behov.

Trygga samtal
Med hjälp av erfarna samtalsledare och coacher får du en möjlighet att vara och växa i en trygg miljö, med struktur och frihet som möjliggör för dig att delta utifrån dina egna förutsättningar. Tillsammans får vi tala om bland annat: självbild, återhämtning, konflikthantering och gränssättning.

Varje grupp består av ca 8 deltagare som träffas under tolv veckor. I gruppen väljer du själv hur mycket du delar med andra.

 

Odla & skörda

I det konkreta och påtagliga - att så ett frö, att vårda en planta, att skörda frukten och njuta - ser vi hur också människor växer. Vädrets och årstiders växlingar påminner oss om livets. Vi strävar efter att vårda och värna både kroppen och själen.

Här krävs inga gröna fingrar, inga höga ambitioner eller prestationer. Kom som du är, var med i det du mäktar med och få kraft av att bara vara i den vackra naturen. Välkommen till Återväxt - en grön väg tillbaka.
Vill du vara medeller vill veta mer?
Kontakta Anna Bertilsson, diakon tfn: 0370-300 422
e-post: anna.bertilsson@svenskakyrkan.se

 

En möjlig fortsättning
För den som vill finns möjligheten att, efter avslutad kurs, fortsätta utvecklas inom den verksamhet vi kallar Pelarsalen. Pelarsalen är samlingsnamnet för den verksamhet Svenska kyrkan i Värnamo driver som socialt företag. Inom verksamheten finns bland annat bageri, butik, verkstad, second hand, skaparverkstad och trädgårdsdiakoni. Målet med verksamheten är att fler människor ska få möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, växa och återgå till den reguljära arbetsmarknaden.

Anna Bertilsson

Anna Bertilsson

Värnamo pastorat

Diakon, Diakon Pelarsalen

Mer om Anna Bertilsson

Diakon och verksamhetsledare Pelarsalen