Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Värnamo pastorat Besöksadress: Kyrkogatan 17, 33131 Värnamo Postadress: BOX 624, 33126 VÄRNAMO Telefon:+46(370)300400 E-post till Värnamo pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fryele kyrka

I slutet på 1700-talet bestämde sig fryeleborna för att det var dags för en ny kyrka. Den gamla kyrkan från 1200-talet var då för liten och rejält förfallen.

Titta in i Fryele kyrka!

Den första präst man känner till i Fryele hette Geniutus och han skrev 1299 ett testamente där han upplåter ängen Hiutbol och området runtomkring till mark för en kyrka. Den var 27 meter lång, 8,4 meter bred och hade ett torn som var hela 34,8 meter högt!

 

Flera förändringar av kyrkan, både interiört och exteriört, gjordes efter hand som behov uppstod. 1568 eldhärjades kyrkan och prästgården. Släckningsarbetet inriktades på kyrkan medan prästgården fick brinna upp.

Kyrkan reparerades och var efter ett par år som ny igen. Men så i slutet på 1700-talet var reparationsbehovet så stort att man i stället ansåg att det var bättre att uppföra en ny kyrka. 1788 stod den nya, nuvarande kyrkan på plats. Nästan helt och hållet, det var bara tornet som saknades, men det kom på plats redan påföljande år. Sedan tog det ytterligare några år innan all inredning levererats. 1795 invigdes kyrkan av Biskop Olof Wallqvist.

Det finns en del inventarier bevarade från den äldre kyrkan.

Kyrkstocken som köptes in 1750 är ett exempel på detta. Den står som ett avskräckande exempel kvar i vapenhuset. Väl värd att beskådas!

De båda klockorna som kallar till gudstjänst är från 1656, lillklockan och 1742, storklockan.

Dopfunten som alltjämt används kan vara tillverkad så tidigt som under 1200-talets första hälft och dopfatet som ligger i funten är daterat till 1622.

På långhusets södra vägg hänger ett triumfkrucifix från 1200-talet. Korset är från 1930-talet då också krucifixet restaurerades.

Fryele församlingshem

Församlingshemmet i Fryele ligger precis i anslutning till kyrkan. Enbart en parkering skiljer dem åt. Övervåningen hyrs ut som lägenhet.

Församlingshemmet har byggts ut i etapper. Det ursprungliga huset finns i mittersta delen.

I dokument från 1954 kan man läsa om hur stengrunden på det gamla församlingshemmet gjordes om till betonggrund och att hela huset kläddes av ner till timmerväggarna. De båda skorstenarna revs också liksom innerväggarna och i stora salen sänktes golvet. Alla fönster och dörröppningar sattes igen och så började man om från början med huset.

Från början satt entrén mitt på långhuset, men med nybygget 1955 placerades den i vinkeln mellan husen.

1983 beslutades att församlingshemmet skulle byggas ut igen. Man hade då upplevt flera auktioner och valborgsmässofiranden då inte alla fått plats. Det fanns inte heller tillräkligt med utrymme för barngrupperna.

Fryele församling samlade in 50 000 kr genom gåvor och auktioner, som ett bidrag till bygget.

Arbetslaget bestod huvudsakligen av fryelebor och arkitekt var Anders Berglund.

Nu har församlingshemmet renoverats ytterligare och fått en betydligt mer handikappanpassad interiör. Dessutom har ingången till övervåningen separerats från huvudentrén.