Du behövs!

Bidra med det du kan, det som är just din gåva eller kompetens. Här finns goda möjligheter!

Vill du bidra till integration, ge av din tid, lindra nöd, förstärka med det du kan och hjälpa till där du behövs? Församling är något vi är och gör tillsammans. Att räkna upp alla olika möjligheter låter sig inte göras, de är för många. Här finns människor som bidrar till allt från predikotankar och mätta magar, till att vara faddrar åt ensamkommande flyktingbarn och församlingstidning. Bidra med den du är och det du kan, vi hittar former tillsammans.

Hör av dig så hjälper vi dig rätt!

Ditt val av kaffe gör skillnad!

Svenska kyrkan i Värnamo driver ett socialt företag med bland annat rättvist - butik o café på Storgatan 41. Där kan du handla Fairtrade-produkter som kaffe eller skålar, eller varför inte hembakade hallongrottor? Där finns ockå second hand.

Fairtrade

Fairtrade betyder rättvis handel. Den som producerar en vara ska få rättvist betalt. Det tycker vi är självklart.

Svenska kyrkan i Värnamo och Nydala-Fryele väljer att handla fairtrade.

Kyrka för Fairtrade

Kyrka för Fairtrade är ett samarbete mellan Sveriges kristna råd och Fairtrade Sverige och det är en diplomering till kyrkor som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. I våra församlingar konsumerar vi Fairtrademärkt kaffe, te och andra produkter, engagerar oss i kampanjer och sprider kunskap om rättvis handel.

Vi är en Kyrka för Fairtrade!

Fairtrade City Värnamo

Värnamo är en Fairtrade City! Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga. Svenska kyrkan sitter med i styrgruppen för Fairtrade City Värnamo.

Du behövs!

Varje gång du köper en rättvisemärkt produkt skapar du möjligheter till förändring. Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Anna Bertilsson

Anna Bertilsson

Värnamo pastorat

Diakon, Diakon Pelarsalen

Mer om Anna Bertilsson

Diakon och verksamhetsledare Pelarsalen

Vill du rädda världen?

Läs mer hur och vad du kan göra här. Som kristna är vi övertygade om att varje människa har rättigheter och är oändligt värdefull. Därför har vi ett självklart uppdrag att arbeta också internationellt. Det gör vi genom Svenska kyrkans internationella arbete.

Kontakta oss

Expeditionen är öppen:

Måndag 10.00 - 12.00
Tisdag 10.00 - 12.00
Onsdag
Stängt
Torsdag
10.00 - 12.00
Fredag 10.00 - 12.00

Utöver dessa tider svarar vi i telefon i den mån vi kan 

Telefon: 0370-30 04 00
E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se 
varnamo.pastorat(@)svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kyrkogatan 17, Värnamo
Postadress: Box 624, 331 26 Värnamo
Fax: 0370-155 25

Vid akut kris, som vid arbetsplatsolyckor: Ring 112. 
Då kopplas POSOM in vid behov.

Du kan läsa mer om hur du kan bidra genom att föja denna länk, exempelvis genom att vara en god vän till den som sörjer.