En äldre kvinna har videosamtal med sitt barnbarn på en surfplatta.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

IT-kurs för äldre

Vad är internet? Hur kan jag använda internet i min vardag?
Hur tar jag mig ut på internet via en webbläsare eller mejl och vad är det att chatta? Och Swish och Bank-id? Hur funkar allt det egentligen? Och hur ska jag undvika att bli lurad på nätet?

Fyra onsdagar i februari bjuder vi in till en kurs där vi går igenom alla dessa frågor och där vi också tittar på vad var och en av kursdeltagarna behöver för personligt stöd och hjälp när det kommer till internet och digitala tjänster. 
Plats: Sjöliden, Haghultavägen 25
Tid: Onsdag den 2/2, 9/2, 16/2 och 23/2 klockan 14.00-15.15

Begränsat antal deltagare. 

Information och anmälan: 
Anna Björnström, 08-574 009 67 
anna.bjornstrom@svenskakyrkan.se

Tag med dig din mobil, dator eller läsplatta om du har någon. 
Begränsat antal deltagare. 

Dator, surfplatta och mobil