Information kring Coronaviruset

Information kring Coronaviruset

Värmdö församling följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset och hur smittspridning ska förhindras. Vi utgår från svenska myndigheters restriktioner och anpassar verksamheten efter det.

Vi följer begränsningen av samlingar med mer än 50 personer vid all verksamhet. Vi ber dig som besökare att du stannar hemma om du är sjuk, känner av minsta symtom eller tillhör någon riskgrupp. 

Tack för visad hänsyn och att du hjälper oss att vara rädda om varandra!
Håll dig uppdaterad  i vår kalender >>

Gudstjänster
Från och med 1 november och tills vidare kommer vi inte att fira gudstjänster med nattvard.

Gudstjänster och andakter du kan delta i hemifrån hittar du här >>

Förändrad verksamhet
Alla våra fasta grupper får information direkt från ansvarig personal.

Om du vill prata
Många känner oro kring coronaviruset, och de konsekvenser som det får. Många känner sig ensamma när de sociala kontakterna begränsas. Kontakta oss gärna om du vill prata och få stöd. Personal >>

Kvällar och helger
Jourhavande präst Telefonjouren är öppen alla dagar kl 17-08 (utökade öppettider)
Svenska kyrkans chatt Chatten är öppen alla dagar kl 20 -24

Om du har frågor kring coronaviruset hänvisar vi till
www.folkhalsomyndigheten.se eller ring 113 13.