Världsvid kyrka samlades i Uppsala

Kyrkor i världen har många gemensamma frågor. Det handlar om hur vår tro tar sig uttryck och hur vi kan påverka för en rättvisare värld. 25 oktober–8 november 2018 hölls en rad globala möten i Uppsala kring de ekumeniska frågorna.

Ekumenisk helg om utmaningar 1968 och idag

Att kyrkan är så internationellt engagerad beror delvis på ett möte i Uppsala för 50 år sedan. Det var Kyrkornas världsråd, ett internationellt samarbetsorgan, som då samlades för sin fjärde generalförsamling. På mötet skulle Martin Luther King ha predikat, men han mördades några månader tidigare. Händelsen bidrog till att domkyrkan i Uppsala fick en globformad ljusbärare - sådana hade tidigare inte funnits i kyrkor i Sverige. Ljusbärare placerades sedan i mängder av kyrkor, som en symbol för hopp och försoning mellan människor. 

Den 3–4 november 2018 ordnades en ekumenisk helg i Uppsala. Företrädare för kyrkor i Sverige och hela världen möttes för att samtala om ekumeniska utmaningar idag. Helgen avslutades med gudstjänst i Uppsala domkyrka, öppen för alla. I den gudstjänsten flyttades ljusbäraren fram till altaret. Sveriges kristna råd var värd för helgen. 

Se den avslutande gudstjänsten.

Predikan av Olav Fykse Tveit, generalsekreterare i Kyrkornas Världsråd

Program för den ekumeniska helgen (pdf)

Att sätta människor i första rummet: Act Assembly

28 oktober–1 november 2018 möttes de protestantiska och ortodoxa kyrkornas internationella biståndsnätverk ACT (Action by Churches Together) i Uppsala. Temat för mötet var Hope in Action – putting people first. De svenska medlemmarna i ACT är Svenska kyrkan och Diakonia. 

Styrelsemöte om ansvaret för världen

Kyrkornas världsråd höll sitt styrelsemöte i Uppsala 1–8 november 2018, för att uppmärksamma att det är 50 år sedan generalförsamlingen i Uppsala. Det här mötet samlar ekumeniska företrädare från hela världen. 

Viktiga begrepp för mötet är Unity, Mission, and Ecumenical Relations, Public Witness and Diakonia, and Ecumenical Formation. 

Joint Day: ekumenisk diakoni och hållbar utveckling

Den 1 november 2018 var en gemensam dag för ACT och Kyrkornas världsråd, då konferenserna överlappade varandra. Dagen handlade om samverkan kring ekumenisk diakoni och hållbar utveckling.

ACT Assembly

ACT, Action by Churches Together, har sin generalförsamling i Uppsala 28 oktober-1 november. Totalt cirka 350 deltagare från över hundra länder deltar.

Publiken under Kyrkornas världsråd

Kyrkornas världsråd

Kyrkornas världsråd samlar 350 kyrkor och samfund från 120 länder och representerar 580 miljoner kristna från olika traditioner.

Ljusbärare med tända ljus.

Ljusbärare för hopp i världen

Under allhelgonahelgen tänds tusentals ljus i ljusbärare i kyrkorna. De är ibland formade som glober och symboliserar hopp för världen. Idén med ljusbärare kom till vid ett möte i Uppsala 1968, där Martin Luther King skulle ha deltagit.

Detalj av ett färggrant kyrkfönster.

Ekumenik, kyrkogemenskap och samarbete med andra kyrkor och religioner

Här beskriver vi organisationer som Svenska kyrkan är med i, de kyrkogemenskaper vi är en del av och de kyrkor vi samtalar med.