Världsvid kyrka samlas i Uppsala

Kyrkor i världen har många gemensamma frågor. Det handlar om hur vår tro tar sig uttryck och hur vi kan påverka för en rättvisare värld. 25 oktober–8 november 2018 hölls en rad globala möten i Uppsala kring de ekumeniska frågorna.

Ekumenisk helg om utmaningar 1968 och idag

Att kyrkan är så internationellt engagerad beror delvis på ett möte i Uppsala för 50 år sedan. Det var Kyrkornas världsråd, ett internationellt samarbetsorgan, som då samlades för sin fjärde generalförsamling. På mötet skulle Martin Luther King ha predikat, men han mördades några månader tidigare. Händelsen bidrog till att domkyrkan i Uppsala fick en globformad ljusbärare - sådana hade tidigare inte funnits i kyrkor i Sverige. Ljusbärare placerades sedan i mängder av kyrkor, som en symbol för hopp och försoning mellan människor. 

Den 3–4 november 2018 ordnades en ekumenisk helg i Uppsala. Företrädare för kyrkor i Sverige och hela världen möttes för att samtala om ekumeniska utmaningar idag. Helgen avslutades med gudstjänst i Uppsala domkyrka, öppen för alla. I den gudstjänsten flyttades ljusbäraren fram till altaret. Sveriges kristna råd var värd för helgen. 

Se den avslutande gudstjänsten.

Predikan av Olav Fykse Tveit, generalsekreterare i Kyrkornas Världsråd

Program för den ekumeniska helgen (pdf)

Att sätta människor i första rummet: Act Assembly

28 oktober–1 november 2018 möttes de protestantiska och ortodoxa kyrkornas internationella biståndsnätverk ACT (Action by Churches Together) i Uppsala. Temat för mötet var Hope in Action – putting people first. De svenska medlemmarna i ACT är Svenska kyrkan och Diakonia. 

Styrelsemöte om ansvaret för världen

Kyrkornas världsråd höll sitt styrelsemöte i Uppsala 1–8 november 2018, för att uppmärksamma att det är 50 år sedan generalförsamlingen i Uppsala. Det här mötet samlar ekumeniska företrädare från hela världen. 

Viktiga begrepp för mötet är Unity, Mission, and Ecumenical Relations, Public Witness and Diakonia, and Ecumenical Formation. 

Joint Day: ekumenisk diakoni och hållbar utveckling

Den 1 november 2018 var en gemensam dag för ACT och Kyrkornas världsråd, då konferenserna överlappade varandra. Dagen handlade om samverkan kring ekumenisk diakoni och hållbar utveckling.