Prästlönetillgångarna

Jorden, skogen och fonderna - information och samtal kring våra gemensamma prästlönetillgångar

Måndag 30 jan kl 18.30 i Kyrkans Hus

Gert Adolfson, chef för Skara stifts Egendomsförvaltning

talar om Prästlönetillgångarna
- Grundläggande uppdrag
- Verksamheten idag
- Några lokala och aktuella projekt såsom
   Kyrkbyn i Hol, Grön El, Prästlyckan i Alingsås

Fika och tillfälle till frågor och samtal

Alla intresserade varmt välkomna
hälsar Kyrkorådet i Vårgårda / Egendomsförvaltningen i Skara stift

Meddela gärna att du kommer på 
vargarda.pastorat@svenskakyrkan.se

Ett tusenårigt innehav
Kyrkans förvaltning av skog och jord har en lång historia. Det började år 1008 när Olof Skötkonung efter sitt dop i Husaby källa skänkte mark till Skara biskopsstol.
Skara stifts prästlönetillgångar innefattar skogar, jordar och finansiella placeringar. Ändamålet ska vara att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse
Prästlönetillgångarna utgörs av ett slutet kapital, dvs pengar som kommer ur försäljning av mark eller fastigheter får inte tas ut, utan måste återinvesteras. Avkastningen delas ut till församlingar utifrån andelstal. Hälften som direkta bidrag till stiftets församlingar och resten till utjämningsbidrag på nationell nivå.

Foto: Anders Gustafsson