Vårgårdakväll

Nyhet Publicerad

Söndag 12 nov kl 15-00 - 17.00 i Kyrkans Hus Mötesplats för Vårgårdabor, här- och därfödda, i alla åldrar. Varmt välkomna!