Musik i kyrkan

Kullings-Skövde kyrka 2 oktober kl. 18

 Martin Salomonsson—marimba & vibrafon

Jonas Albihn — kora & djembe

Elisabeth Myreberg Albihn — sång

Emma Jenderman — orgel & sång