Musik i kyrkan

Stäm upp musik, slå på tamburin, spela ljuvligt på lyra och harpa! Ps 81:3