En präst håller en gudstjänst som spelas in.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Livesända och förinspelade gudstjänster

Här hittar du våra livesända och förinspelade gudstjänster från Vårgårda pastorat

Kollekter

Vill du ge kollekt även om du inte kan gå på gudstjänst