2020.04.05 Gudstjänst som livesänds via Facebook i Munkegärdekyrkan i Kungälv-Ytterby församling. Präst är Filip Lindstrand.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Livesända och förinspelade gudstjänster

Här hittar du våra livesända och förinspelade gudstjänster från Vårgårda pastorat