Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ledarskola

Bli ung ledare i våra verksamheter

Vill du engagera dig i vår verksamhet och bli ung ledare? 
Du kan bli ung ledare i våra barn och ungdomsverksamheter men även i gudstjänstlivet eller i andra verksamheter.

När du är konfirmerad är du välkomen att gå vår ledarskola. Där lär vi oss om grundläggande ledarskap, om bibeln, om att leda lekar och andakter m.m.