Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ledarskola

Bli ung ledare i våra verksamheter

Vill du engagera dig i vår verksamhet och bli ung ledare? 
Du kan bli ung ledare i våra barn och ungdomsverksamheter men även i gudstjänstlivet eller i andra verksamheter.

När du är konfirmerad är du välkomen att gå vår ledarskola. Där lär vi oss om grundläggande ledarskap, om bibeln, om att leda lekar och andakter m.m.

Amanda Stenermark

Amanda Stenermark

Svenska kyrkan i Vårgårda

Komminister

Mer om Amanda Stenermark

Algutstorp församling