I kyrkovalet  kan medlemmar över 16 år göra sin röst hörd. 

5,6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt den 20 september. 

Var ska Svenska kyrkan ska lägga kraften?
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkovalet 2021

Nu söker vi Dig, som vill vara med!

JUST NU pågår arbetet att engagera personer som kan tänka sig att väljas till Kyrkofullmäktige i Vårgårda pastorat.
I det lokala valet till kyrkofullmäktige i Vårgårda finns, liksom tidigare val, samlingslistor, en för varje församling.
Vi välkomnar dej till ett intressant och roligt uppdrag!

Svenska kyrkan bygger på demokratiska principer och värderingar och det är öppet och välkommet för alla som vill att bilda nomineringsgrupp i kyrkovalet.
Om du söker annan nomineringsgrupp, kan du kontakta de politiska partierna och undersöka om de kommer att bilda lokal nomineringsgrupp.