Foto: Magnus Aronsson/IKON

Berlinkonfa 2020-2021

 - klassisk veckoläsning med resa till Berlin

Nu är det din tur! Få nya vänner, åk på läger och utflykter, ha roligt med andra, fundera över livet – allt tillsammans med Gud. Välkommen!

Berlinkonfa 2020-2021 - klassisk veckoläsning med resa till Berlin

Konfirmandträffarna äger rum i Kyrkans hus (Centrumkyrkan) varannan onsdag kl. 14.00–16.00, om inget annat anges. Start i slutet av september.

Helgläger
Vi har två helgläger där vi träffas i något församlingshem, med en övernattning. Ett på höstterminen och ett på vårterminen.

Berlinresan
Resan till Berlin, med besök i bl.a. det forna koncentrationslägret Sachsenhausen, sker med buss och äger rum under första delen av påsklovet. 

Gudstjänster
Vi vill att ni under året går på och deltar i några gudstjänster.

Konfirmationsgudstjänst
Den 8 maj 2021 är det konfirmationsgudtjänst.

Att delta i konfirmandverksamheten, inklusive resa och läger, är kostnadsfritt.

Här kan du läsa hela inbjudan

Du anmäler dig genom att fylla i och skicka in formuläret som finns här. Välkommen med din anmälan! 

Efter anmälan kommer vi lämna mer detaljerad information om konfirmandåret.

 

Patrik Hallgren

Patrik Hallgren

Svenska kyrkan i Vårgårda

Komminister

Amanda Stenermark

Amanda Stenermark

Svenska kyrkan i Vårgårda

Komminister

Ida Lagesdotter Andersson

Ida Lagesdotter Andersson

Svenska kyrkan i Vårgårda

Barn- och ungdomsledare

Matilda Andreasson

Matilda Andreasson

Svenska kyrkan i Vårgårda

Barn- och ungdomsledare

Mathias Smok Palm

Mathias Smok Palm

Svenska kyrkan i Vårgårda

Assistent