Församlingshemmen

Asklanda församlingshem
Prästgården mitt emot kyrkan i Asklanda var bostad och pastorsexpedition för komministern för de tre församlingarna 1914-1972. Därefter började man använda byggnaden som församlingshem. Huset har generösa utrymmen som används för vardagsverksamheten i församlingen.

Kvinnestad församlingshem
Den gamla småskolan i Kvinnestad är byggd 1909 och användes för sitt ändamål fram till 1951. Kvinnestad församling fick då överta byggnaden och sedan dess har det varit bygdens församlingshem.