Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Med anledning av covid-19

Svenska kyrkan i Vårgårda följer utvecklingen och anpassar verksamheten efter myndigheternas rekommendationer.

Kyrkan vill stå för trygghet och stabilitet också i svåra tider. Vi vill att alla ska känna sig trygga och kunna delta i församlingarnas gudstjänster och pågående verksamheter. Svenska kyrkan i Vårgårda följer noga händelseutvecklingen, Svenska kyrkans nationella riktlinjer och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Vi tar oron för coronaviruset på allvar! Med hänsyn till varandra ber vi dig därför att stanna hemma om du känner av symptom på luftvägsinfektion, även lindriga. Vi ber alla att ta ansvar för sin egen smittspridning. För oss lokalt i Vårgårda pastorat innebär det att vi uppmanar såväl medarbetare som deltagare att stanna hemma vid förkylning eller annan sjukdom. 

Somliga av våra verksamheter kommer att ställas in. Information om detta finns här nedan och i kalendariet här på webben.

Vi uppmanar deltagare i våra gudstjänster och verksamheter att undvika att hälsa i hand och att hålla en god handhygien noggrant och sprita händerna. Använd pappershanddukar i församlingshem och kyrkor, inte frotté eller kökshandduk.

Vi fortsätter att fira våra gudtjänster enligt predikotur.
Vi väljer att den närmaste tiden undvika handslag i mötet med varandra och under gudstjänstens fridshälsning. I stället kan man hälsa med lyft högerhand eller lägga höger hand på hjärtat. Välj gärna gles placering i kyrkorummet.
Vid nattvard tillämpar samtliga präster inom Vårgårda pastorat tillsvidare ”präst-intinktion” vilket innebär att prästen doppar nattvardsbrödet i vinet och lägger sedan ned brödet i kommunikantens (mottagarens) hand. Observera att det går bra att ta emot endast brödet på samma vis i handen. Det kallas att ”ta emot nattvarden under en gestalt”. 
Kyrkliga handlingar så som dop, vigsel och begravning genomförs som tidigare.

Har du frågor är du alltid varmt välkommen att ringa!

Pastoratets riktlinjer gäller från och med den 12/3-2020 men kan förstås komma att ändras beroende på vad som sker i vårt närområde.

Pastorsexpeditionen nås på : 
0322-737 00

 

GUDSTJÄNSTER
Vi fortsätter att fira våra gudtjänster enligt predikotur.
Vi väljer att den närmaste tiden undvika handslag i mötet med varandra och under gudstjänstens fridshälsning. I stället kan man hälsa med lyft högerhand eller lägga höger hand på hjärtat.  Välj gärna gles placering i kyrkorummet.
Vi nattvarden tillämpas präst-intinktion, dvs. prästen doppar brödet i vinet och ger till den som tar emot, men då i handen.
Kyrkliga handlingar så som dop, vigsel och begravning genomförs men vi följer uppsatta rekommendationer.

SERVERING 
För näravande har vi ingen servering, så som sopplunch, café m.m.

VERKSAMHET - VUXNA
De flesta verksamheter för vuxna ställs in. Vår diakonimottagning är öppen och har vi även tid för drop-in samtal. På torsdagsförmiddagar har vi promenad med utgångspunkt från Kyrkans hus. Vi annordnar också tipspromenad vid Kullingshofsstugan under veckorna, med personal på plats onsdag eftermiddag. 
Vuxenkörer-  Körledarna hälsar att ordinarie körövningar pausar våren ut. De meddelar när respektive kör startar igen. De ser fram emot fina och härliga körtillfällen framöver!  

VERKSAMHET - BARN, UNGA, KONFIRMANDER
Fortsätter som vanlig så länge Folkhälsomyndigheten inte säger att grundskolan ska stängas eller det kommer andra rekomendationer. Vuxen-barn håller däremot stängt, så också konfirmanderna. 
Är barnet/ungdom sjukt eller har förkylningssymptom så stannar ni förstås hemma som tidigare. I verksamheterna är vi för närvarande extra noga med handhygien.  I övrigt försöker vi följa skolornas agerande. Har de öppet har vi det också. Sker någon förändring meddelar vi det.

KONSERTER ELLER ÖPPNA SAMLINGAR
Ställs ofta in, se aktuell info på hemsida eller Facebook.
Eller ring exp 0322-737 00

 

Samtalstöd