Anmälan till barngrupper i Kyrkans hus / Centrumkyrkan

anmälan för höstterminen 2021 och vårterminen 2022

Vuxen-barn (Fredax) Fredagar, 10.00-12.00. Vi ses på Lekplatsen vid Trädgårdsgatan, utomhus, kläder efter väder. Medtag eget fika.

Tisdagsöppet Tisdagar, 13.00-17.15 (åk 2-6) Drop-in och drop-ut. Ingen anmälan. 
Barnkören Tisdagar 14.30-15.00 (åk 2-3) samtidigt som Tisdagsöppet. Häng med hela eftermiddagen eller kom bara till kören, det väljer du. 
Juniorkören Tisdagar 16.00-16.30 (åk 4-6) samtidigt som Tisdagsöppet. Häng med hela eftermiddagen eller kom bara till kören, det väljer du. Anmälan till körerna.

Körlek Onsdagar, 16.20-16.50 (5-7 år). Anmälan

Draget F-klass - åk 6 Fredagar 16.00 -  ingen anmälan

Anmälan till körerna, annars ingen anmälan till våra grupper. 

Mer info hittar du här: Barn-Kyrkans-hus

Fyll i dina kontaktuppgifter för att anmäla dig till att delta i någon barngrupp i Kyrkans Hus / Centrumkyrkan, Vårgårda pastorat under läsåret 2020/2021. Fält markerade med en stjärna (*) är obligatoriska.

Uppgifter nedan skyddas av GDPR. (Mer om GDPR kan du läsa nedanför formuläret).

Behandling av personuppgifter

Genom att anmäla ditt barn till en barngrupp behandlar Vårgårda Pastorat de personuppgifter om dig och ditt barn som du själv uppger. Uppgifterna kommer att behandlas av oss inom pastoratet och endast i syfte att administrera den aktuella barngruppen. Vi kan komma att lämna ut telefonnummer och kontaktuppgifter till andra deltagare i gruppen samt göra utskick till dig via e-post om liknande grupper och andra möjligheter som vi tror att du kan vara intresserad av. Det gör vi i så fall med stöd av en intresseavvägning.
De uppgifter som behandlas om dig och ditt barn är namn, födelsedatum, adress och telefonnummer/kontaktuppgifter. Vi lagrar uppgifterna så länge gruppen pågår. Uppgifterna raderas senast tre månader efter att gruppen är avslutad.
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina och ditt barns personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. Vill du få ut era personuppgifter i Excel-format går det också bra.
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.
Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Om ni har frågor om vår behandling av era personuppgifter, hör av er till:
Pastorsexpeditionen, Kyrkans hus Vårgårda, Tel 0322-737 00 eller
vargarda.pastorat@svenskakyrkan.se.
Ni kan läsa mer på, www.svenskakyrkan.se/personuppgifter

Dataskyddsombud:
Anna Herre, 076-109 89 00, anna.herre@xeeda.se