Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

heavenly voices

Ungdomskör för dig i årskurs 4-6, onsdagar 16.30-17.15.

Välkommen till vår nystartade kör i Värbygården där vi börjar sjunga tvåstämmigt. Vi fortsätter att blanda musikstilar, musikteori och sångteknik. Några gånger per termin sjunger vi i gudstjänst.

Ann-Sofie