Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Är kyrkorna öppna?

Annars kan de öppnas!

Som regel är Hyby gamla kyrka öppen alla vardagar klockan 8-16.

Övriga kyrkor öppnas gärna av vaktmästare på respektive kyrkogård. Vill du titta på en kyrka inför t ex dop eller vigsel så hör gärna av dig till expeditionen först för att förvissa dig om att det finns någon på plats.