Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

miniorerna & himlakören

Kör, lek och lite undervisande verksamhet för 6- och 7-åringar på tisdagar 14.30 -16.30.

Vi fikar, pysslar, sjunger, leker och pratar om den kristna traditionen.

Varmt välkomna med anmälan och frågor. Begränsat antal platser. Du hittar oss också på facebook

/Hans & Malin