Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

internationella gruppen

I internationella gruppen stödjer vi Svenska kyrkans internationella arbete genom insamlingar, försäljning, lotterier m m.

Vi jobbar dessutom riktat med Tandalaprojektet. Vi sänder ner de pengar som kommer in vid babycafé, öppet hus, insamlingar på kulturklubben, speciella ”happenings” och enskilda gåvor.

Vill du vara med? Kontakta mig.

/Mats