Foto: Olof Persson

Hur kan man begravas?

Dessa gravskick finns i Värby församling

Kistgrav
Detta är en gravplats för en eller flera kistor med gravrätt och med möjlighet att sätta upp en egen gravsten. Om så önskas kan man ha rabatt och välja om man vill sköta den själv eller ha skötselavtal. Det finns möjlighet att teckna blomsteravtal.

Kistgravar finns på Hyby nya, Hyby gamla, Bara, Skabersjö och Bjärshögs kyrkogårdar.

Askgravlund
Här gravsätts askan i en gemensam lund och en bronsplakett med namnet sätts upp på en minnessten. Bronsplaketten beställs genom församlingen till självkostnadspris. Vid stenen kan också snittblommor ställas och gravljus tändas i ljushållaren. Vid gravsättning i askgravlund får de anhöriga vara med.

Askgravlund finns på Hyby nya kyrkogård och Bara kyrkogård.

Minneslund
Begravningen i minneslund är anonym vilket innebär att askan efter den avlidne gravsätts 
utan de anhörigas närvaro och utan att de får vetskap om den exakta platsen där askan vilar. Blommor och ljus sätts vid en gemensam smyckningsplats.

Minneslund finns vid Hyby gamla, Bara och Skabersjö kyrkogårdar.

Hur fungerar det om man inte är medlem då?
Begravningsavgiften är en årlig avgift som betalas av alla, både medlemmar och icke medlemmar i Svenska kyrkan. Avgiften bekostas bland annat lokaler, kremering, transport och gravsättning. 
I begravningsavgiften ingår inte kostnad för begravningsgudstjänsten, dessa ingår i kyrkoavgiften.

Begravningsombud
Länsstyrelsen utser ett ombud vars uppdrag är att säkerställa att de som inte är medlemmar Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda och att avgiften används på rätt sätt. Begravningsombud för Värby församling är Bengt Nilsson.

Kontakta oss gärna om du har frågor.