Foto: Alex Giacomini /Ikon

Varbergs församling söker en ungdomsdiakon

Tjänsten är en projektanställning på 100 procent i 36 månader.

Under pandemin har ungdomar varit utsatta på många olika sätt. På kort tid har det skett stora och snabba förändringar inom skola, arbetsmarknad och fritid. Församlingen vill göra skillnad för ungdomar och unga vuxna i Varberg genom att långsiktigt utveckla stöd till denna grupp.

Församlingen vill möta ungdomars och unga vuxnas behov av samtalsstöd och existentiell hälsa genom att utveckla församlingens kontaktnät i samhället kring denna grupp, stärka konfirmandrekryteringen samt stärka församlingens arbete med konfirmander, ungdomar och unga ledare. 

Uppdraget blir att:

  • inventera behov och möjligheter att möta ungas behov av samtalsstöd och existentiell hälsa,
  • ge samtalsstöd till ungdomar och unga vuxna,
  • skapa och utveckla diakonalt motiverade sammanhang för unga, genom grupper eller öppen verksamhet,
  • vara en diakonal resurs i församlingens arbete med konfirmander, ungdomar och unga ledare.

 

Projektet drivs tillsammans med en musikpedagog på 30 procent som under perioden utvecklar nya sätt att nå ungdomar genom musik och pedagogik.  

Ansökan senast 29 maj
Ansökan skickas via Varbi.se och här kommer du åt den. 

Anställningsform: Projektanställning av en diakon eller liknande, 100 % i 36 månader 

Tillträde: Efter överenskommelse 

Intervjuer: Genomförs 8 - 9 juni 

För mer information: 

Kerstin Arvidsson, arbetsledande diakon, 0340-813 36, e-post

 

Fackliga ombud 

Ib Pihlblad, KyrkA, 070 3-06 66 44, e-post

Jan Grundström, Vision, 035-17 97 43, e-post 

Ungdom

Att vara ung i kyrkan kan vara en spännande upplevelse. Tidigt i livet får vi lära känna Gud. Sådana som vi är. Ibland vill man göra det på platser där de vuxna inte är.

Varbergs församlings vision

Varbergs församling vill vara en gemenskap med öppet hjärta för Gud och för medmänniskan.