Meny

Församlingstidningen Var med

Läs vår artiklarna som publiceras i församlingstidning Var med. Den ges ut av Träslövs och Varbergs församlingar.

Var med 2020 nr 1

För att göra det lättare att läsa texterna som finns i det här numret av Var med om du läser på webben finns de här som webbsidor. 

Första numret 2020 av församlingstidnignen Var med innehåller en samling artiklar som utgår från Andens frukter som står uppradade i Gaterbrevet 5:22-23. 

Det är egenskaper som växer i oss och Gud vill att vi ska ha mer av dem. Vi är som träd planterade vid vattenbäckar, vi bär frukt om omständigheterna är de rätta. 

Bor du utanför tidningens spridningsområde och vill ha den som papperstidningen med posten? Fyll i formuläret så får du de kommande tidningarna med posten.

Redaktör för Var med

Kent Pettersson

Kent Pettersson

Varbergs församling

Kommunikatör

Mer om Kent Pettersson

Ansvarar för intern och extern kommunikation inklusive tidningen Var med.