Åtta knutna nävar staplade på varandra.
Foto: Robert Kneschke /Mostphotos

Tillsammans för psykisk hälsa

En kväll om OCD

Karolina Mårtensson, OCD-informatör för OCD-förbundet, pratar om OCD/tvångssyndrom utifrån egna erfarenheter. Fika och samtal kring borden.

Välkommen!

Församlingshemmet på Sveagatan 24 torsdag 9 februari 18:00