Foto: Linda Mickelsson

Studiegrupp i fastan

Passionsberättelsens platser och människor i Jerusalem

Fem tisdagar i fastan stannar vi upp på några av de platser i Jerusalem där påskberättelsen utspelar sig. Vad är detta för plats? Vilka är där? Vad upplever de? Kan jag känna igen mig?

Teman:

  • Övre salen och den judiska påskmåltiden seder
  • Getsemane trädgård
  • Översteprästens förgård
  • Josef från Arimataias grav
  • Golgata

Vår studie kan ses som en övning och fördjupning i fastetid. De platser vi stannar upp vid återkommer tisdagen i stilla veckan. Församlingen anordnar då ett passionslive i pildamsparken med de platser vi studerat.

Tisdagar 28 februari till 28 mars 17:30-19:00 i Varbergs församlingshem,

Sveagatan 24,  

Så här behandlar vi de uppgifter du lämnar i din anmälan klicka här