En stiliserad fjäril
Foto: Kent Pettersson

Samtal om stort och smått

De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir allvarligt sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de kanske aldrig tidigare gjort.

Hur detta tar sig uttryck kan se olika ut, men för en del ökar längtan att få prata med någon om frågorna. Vi i Svenska kyrkan finns till för dig, och besöker dig gärna i ditt hem.

Vi finns även för anhöriga och andra som behöver samtala med någon.
Du väljer själv vad du vill prata om. Präster och diakoner har tystnadsplikt.

För att ta kontakt med oss behöver du inte vara kristen. Vi kan även förmedla kontakt med andra kyrkor och trossamfund.

Du kan också tala med personalen inom hemsjukvården, så förmedlar de kontakt.

Samordnare

Kristina Holmkvist, diakon
0340-81 316
0736-05 47 32 
e-post

Kristina förmedlar kontakt med övriga diakoner och präster i Svenska kyrkan inom Varbergs kommun

Du kan också få kontakt via
Varbergs församlings expedition: 0340-81 300,
e-post

Behöver du samtal nattetid?

Kontakta jourhavande präst.
Alla dagar 21:00-06:00.
Ring 112 och fråga efter jourhavande präst.