Foto: Jacqueline Macou from Pixabay

Rådgivning för flyktingar och asylsökande

Öppen mottagning för asylsökande, och personer med uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

Tid: Onsdagar 13:30-15:30. 
Plats: Församlingshemmet på Sveagatan 24.
Ett rött tegelhus som ligger nära Ica Kvatnum och busshållplatsen Lorensberg. Det står Svenska kyrkan, Varbergs församling på huset. 
Visa på karta.

Du är välkommen till för rådgivning.

Exempel på ärenden:

  • Myndighetspapper du inte förstår, behöver hjälp att fylla i.
  • Återföreningsansökningar till Migrationsverket.
  • Ansöka om ekonomiskt stöd för familjens resa till Sverige vid återförening, Hjälper till att söka både från Röda korset samt från kyrkans egen fond.
  • Överklaganden till exempelvis Migrationsverket men även andra myndigheter.
  • Ibland kan du få hjälp med telefonkontakter.
  • Vid behov lotsar vi dig till rätt instans.
  • Samtalskontakt om du behöver prata med någon, enskilda samtal.
  • Övriga ärenden.

Du möter vanligtvis Daniel som är diakon.

Information in other languages

Persiska

Arabiska

English