Foto: Emma Leufstedt

Café och öppen kyrka på Sollyckan

En plats att vara och mötas på. Kanske vill du ibland träffa någon annan, ett tillfälligt möte eller start på en ny gemenskap. Fikabordet står redo.

Kyrkan är öppen och om du vill kan du gå in och sätta dig där en stund. Möta Gud och spegla dig i honom. I Guds närhet kan vi vara som vi är och samla kraft inför livet. 

Dela livet med Gud och varandra. 

Tider

Torsdagar 9:00-11:30
Morgonbön 9:00
Ej under loven. Se kalendern.