Foto: messychurch.org.uk

Messy Church

Messy Church är ett lekfullt sätt att vara kyrka, alla åldrar tillsammans

Messy Church är ett lekfullt sätt att vara kyrka, alla åldrar tillsammans

Vi äter kvällsmat tillsammans. Sedan följer ett mingel med olika aktiviteter kring dagens ämne. Vi slutar med en lekfull andakt.

Kom gärna tillsammans. Ta med dina barnbarn, pappa, moster,  syrran och kusinen!

Messy Church=alla åldrar - mat tillsammans - skapande och pyssel - gästfrihet och omtanke - dela tankar och vardagsliv - andakt och bön

Allt är gratis, ingen anmälan.

Tid och plats

Fyra torsdagar 17:00-19:00 under våren. Det kommer att vara i Sollyckans kyrka.

Torsdag 30 januari
Torsdag 27 februari
Torsdag 23 april

Observera att Messy Church som skulle varit torsdag 26 mars har blivit inställt.