Bibel och kaffekoppar
Foto: Kent Pettersson

Med öppet hjärta

En cafégudstjänst med plats för frågor

En enkel vardagsgudstjänst kring kaffebordet utifrån de 12 livsstegen. Vi delar livets glädjeämnen och svårigheter och lyssnar på varandras funderingar och tankar.

Kom och var med i samtalet. Det skapas allt eftersom vi ses. Där människor är, där är Gud, där är gudstjänst.  

Vi avslutar med förbön. 

Olle Philipsson, präst
Ideella medarbetare är också med och planerar och genomför gudstjänsten. 

Plats och tid

Tisdagar 18:00-20:00 i församlingshemmet, Mariasalen. 

28 januari
11 februari
25 februari
10 mars
24 mars
21 april
5 maj, inställt