Foto: Kent Pettersson

Lisbeth Olsson

Ledamot i kyrkorådet och representerar Arbetarpartiet socialdemokraterna under mandatperioden 2022-2025.

Bibelställe: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. (Matteusevangliet 7:12)

Läser just nu: Fem svarta höns av Nevil Shute

Varför sitter du i kyrkorådet?

Därför att jag intresserar mig för kyrkans verksamhet och tycker att den är väldigt viktig.

Vilken fråga tycker du är viktigast för kyrkan?

Det är ju huvuduppgifterna, fira gudstjänst, lärande, mission och diakoni. De sammantaget blir den viktigaste uppgiften.

Personligen är jag väldigt engagerad i diakonin. Det är en viktig uppgift att vara synliga i samhället och verka bland människor. Det är vi verkligen genom Bryggans verksamhet. Där uppfyller vi nästan alla delar av den grundläggande uppgiften. 

Fotografiet är från en artikel om praktisk SFI som du kan läsa här.