Foto: Alex & Martin /Ikon

Konfirmation - fyra alternativ

Varbergs församling erbjuder fyra olika alternativ för den som vill konfirmeras. Innehållet är ungefär de samma, skillnaden är tiden och upplägget.

Vardagskonfirmander

Onsdagseftermiddagar i Församlingshemmet på Sveagatan 24. Någon enstaka lördag och några lägerdagar. Den som vill kan övernatta. Den som hellre sover hemma kan göra det då vi kommer att vara inom närområdet.
Start: Onsdag 12 oktober
Konfirmationshelg: Lördag 20 maj
Sista dag för anmälan: 20 september
Plats: Församlingshemmet och Varbergs kyrka

Fågor: Rebecca Kullenberg, 0340-81 315, SMS 0702-11 47 20  
Skicka e-post till Rebecca. 

Helgkonfirmander

Det är träffar en söndageftermiddag i månaden och två helgläger.
Start: Söndag 28 augusti
Konfirmationshelg: 27 och 28 maj
Sista dag för anmälan: 21 augusti
Plats: Sollyckans kyrka

Frågor: Linda Torstensvik, församlingsassisten, 0340-81 332 eller skicka e-post till Linda.

Sommarkonfirmander 1, tidig

2-3 träffar under vårterminen 2023, ett helgläger i mars eller april. Sommarläger 18-22 juni och träffar i Varberg 26 juni-7 juli. 2023 alltså.
Start: I slutet av november
Konfirmationshelg: 8 och 9 juli
Sista dag för anmälan: 15 oktober
Plats: Apelvikshöjds kyrka

Frågor: Gabriella Henning, församlingspedagog
0737-73 93 84  eller skicka e-post till Gabriella

Sommarkonfirmander 2, senare

Några träffar under vårterminen 2023, men fokus ligger på helgläger i maj och 1-13 augusti 2023. 
Start: Februari 2023 
Konfirmationsdag: 19 augusti
Sista dag för anmälan: 15 november
Plats: Församlingens kyrkor
Frågor: Gabriella Henning, församlingspedagog
0737-73 93 84  eller skicka e-post till Gabriella

Anmälan

Här kan du anmäla dig till konfirmation i Varbergs församling.

  Frågor om vinterkonfirmander helg, kontakta:

 • Linda Torstensvik

  Linda Torstensvik

  Församlingsassistent

  Mer om Linda Torstensvik

  ...i Sollyckans kyrka med ansvar för äldre barn och ungdomar. Har konfirmandgrupper, WWJD-grupp, ungdomsgrupp och söndagsskola. Linda är även ansvarig för församlingens arbete på skolor.

Ledare och faddrar

Unga frivilla ledare och faddrar är en viktig del av vårt konfirmandarbete. De är med för att skapa god stämning och hjälpa konfirmanderna under året samtidigt som det är ett sätt för dem att växa. 

Ytterligare personal är också med under konfirmandåret.