Foto: Linda Maria Thompson /Ikon

Integration

Många flyktingar har kommit till Varberg. Det är en stor och viktig uppgift att inkludera dem i samhället.

Att som kristen ta emot främlingen är också att ta emot Kristus. Det finns mycket vi kan få ta emot och lära, genom att visa omsorg och barmhärtighet mot ”främlingen”.

Svenska kyrkan i Varberg arbetar aktivt med att integrera och inkludera nyanlända och asylsökande i samhället.

Exempel på verksamheter:

  • Svenska kyrkan bedriver i samarbete med Helsjön folkhögskola SFI i Varbergs församlingshem. Är du intresserad av att studera hos oss kontakta Daniel Kullenberg för mer information.
  • Språkcafé bedrivs varje torsdag på evenemangsplatsen i kulturhuset Komedianten klockan 15-17. Alla är välkomna!
  • Rådgivningsmottagning bedrivs varje vecka, onsdagar 13:30-15:30. Läs mer om den här.
  • Nyanlända har möjlighet att göra språkpraktik inom den diakonala verksamheten i församlingen.

Arbetsträning och praktik

Många människor är utanför arbetsmarknaden på grund av ohälsa eller andra orsaker, till exempel att de är nyanlända i Sverige.

Högmässa i Sollyckans kyrka

Gudstjänst

I gudstjänsten blir församlingen synlig och får möta varandra och Gud. Vi har många olika sorters gudstjänster vid olika tider.