Meny

Församlingsinstruktion - Strategiska prioriteringar

För att stödja delaktighet, dialog och diakoni gör vi strategiska prioriteringar.

Välkomna de yngre

Församlingen behöver särskilt välkomna barn, ungdomar och unga vuxna. Arbetet med dop och konfirmation ska utvecklas och prioriteras.

Synlig närvaro i staden

Kyrkorna ska vara öppna och välkomnande. Församlingens verksamhet och kommunikation ska nå ut till allmänheten. Formerna för sommarkyrka ska utvecklas.