Foto: Kent Pettersson

Församlingsinstruktion - Sammanhang och prioriteringar

Varbergs församling är en gemenskap, en organisation och ett geografiskt område.

Varbergs församling är en gemenskap av människor som samlas kring ordet och sakramenten; en organisation med medlemmar, styrelse, anställda, byggnader och verksamheter; och ett geografiskt område som sammanfaller med Varbergs stad. Varbergs församling är en del av Svenska kyrkan och Göteborgs stift. Vi hör samman med hela den världsvida kyrkan i tid och rum, med evangeliet om Jesus Kristus som utgångspunkt och Guds rike som mål.

I Varbergs församling bor cirka 26 000 personer varav ungefär 17 600 är medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingen gränsar i söder till Träslövs församling och i norr till Lindberga församling. Församlingsgränserna går mitt i stadsbebyggelsen och det är därför nödvändigt att samverka över dessa gränser.

I församlingen finns Varbergs kyrka, Apelvikshöjds kyrka och Sollyckans kyrka, Sankt Jörgens kapell samt sjukhuskyrkan. De olika kyrkorna kompletterar varandra genom sina lägen i staden, sina gudstjänstformer och sätt att bedriva verksamhet.