Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Varbergs församling Besöksadress: Sveagatan 24 A, 43242 VARBERG Postadress: BOX 218, 43225 VARBERG Telefon:+46(340)81300 E-post till Varbergs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsinstruktion - Omvärldsfaktorer att ta fasta på

Det finns både utmaningar och möjligheter för Varbergs församling. Vi vill möta dessa genom att framhäva både kyrkans identitet och kyrkans relevans för människor idag.

  • Varberg är en attraktiv stad som växer till invånarantalet.
  • Varberg internationaliseras genom inflyttning av människor från hela världen. Flyktingar och fattiga EU-migranter ställer vår gästfrihet på prov.
  • Befolkningens medelålder ökar i Varberg, men samtidigt ökar antalet studenter och unga vuxna. Församlingens medlemmar har högre medelålder än befolkningen som helhet.
  • Varberg är en sommarstad med många turister. Det finns ett stort utbud av aktiviteter av olika slag, särskilt på sommaren.
  • Kyrkan har en central plats i staden och i offentligheten.
  • Medlemsfrekvensen för Svenska kyrkan går ner med någon procentenhet om året, i Varberg som i hela landet. Därmed krymper också kyrkans ekonomi. Andelen barn som döps och ungdomar som konfirmeras ligger strax över 50 % i Varberg. I landet som helhet är trenden nedåtgående för dop och konfirmation och genomsnittet ligger under 50 %.