Meny

Församlinginstruktion - Övergripande prioriteringar

Varbergs församling har valt följande prioriteringar inför framtiden.

Delaktighet

Församlingen bärs av sina engagerade medlemmar. Därför vill vi prioritera bred delaktighet i allt kyrkan gör. Kyrkans karaktär som folkrörelse ska synliggöras och stärkas. Församlingens demokrati ska fördjupas genom fler forum för delaktighet och inflytande.

Dialog

Tron växer när vi delar den. Kyrkan ska välkomna människors andliga sökande och stimulera samtal om tro och liv. Församlingen ska delta i det offentliga samtalet och ha sammanhang för ett fördjupat teologiskt samtal.

Diakoni

Kyrkan finns till för människor i nöd. Vi ska prioritera de allra mest utsatta, arbeta opinionsbildande i samhället, samt ge människor möjlighet att bidra, med både engagemang och gåvor.