Familjegudstjänst

Jesus säger att vi ska låta barnen komma till honom. De får vara som de är. Familjegudstjänsten sätter barnen i centrum och många barn medverkar.

På barnens villkor får vi med hjälp av drama och olika utryck vara med Gud och lära känna honom. Ofta får vi höra någon barnkör, predikan kan vara helt eller delvis utbytt mot något drama. Eftersom många av våra barngrupper är med på olika sätt är det helt naturligt att det extra livligt i kyrkan en sådan här dag. Det är ett liv och sätt att  vara med Gud och varandra som vuxna också kan lära sig mycket av. 

Givetvis får du ha med barnen till vilken gudstjänst som helst, men familjegudstjänsten är extra bra för det. Inte minst för att de är kortare än de högmässorna vi ofta firar på söndagar. 

De här söndagarna har vi ingen söndagsskola, för hela gudstjänsten utgår från barnen. 

Familjegudstjänster har vi i Apelvikshöjds och Sollyckans kyrkor. Efter gudstjänsten är det fika, i Sollyckans kyrka bjuds det på en enkel lunch efter familjegudstjänsterna. 

Titta i kalender för att se när det är familjegudstjänst. Använd sökfunktionen och sök på familjegudstjänst.