Coronaviruset och covid-19. Förändringar i verksamheter.

När det gäller coronaviruset och covid-19 följer Varbergs församling de rekommendationer som ges av svenska myndigheter och av Svenska kyrkan.

Som i alla kriser är det viktigt att vi tar reda på saklig information, och tar hand om oss själva och varandra. Vår tro på Gud får ge oss trygghet och hopp även i dessa dagar. I fastans tid får vi nu på ett särskilt sätt skala av sådant som vi annars tar för givet, och fokusera på bönen för hela vår värld.

Varbergs församling uppmanar alla att:

  • Tvätta händerna.
  • Stanna hemma om du är sjuk eller om du tillhör en riskgrupp.

  • Be för alla som är drabbade på olika sätt.

Gudstjänster

Från och med onsdag 18 november kommer Varbergs församling inte att fira stora gudstjänster med fysiskt närvarande församling. Gudstjänster kommer att firas och livesändas på församlingens sida på Facebook. I kalendern står det vilka gudstjänster som kommer att livesändas.

En del mindre gudstjänster med max 8 personer kommer att genomföras. Även vid dop och vigslar gäller det med max 8 personer. Vid begravningar är det max 20 personer som gäller.

Vi får dela med oss av gemenskapen på andra sätt. Framför allt på www.facebook.com/Varbergsforsamling

Sjukhuskyrkans gudstjänster firas och radiosänds på sjukhuset som vanligt, men utan gudstjänstdeltagare i kapellet. 

Andra verksamheter

I nuläget är alla verksamheter med fysiskt närvarande personer pausade för att minska smittspridningen. Diakonimottagningen har öppet som vanligt och möjligheten till enskilda samtal finns. 

När verksamheterna kommer att starta är svårt att veta. Arbetet med att få igång olika verksamheter digitalt pågår hela tiden. 

Kalendern

I kalendern kan du se vilka verksamheter som kommer att genomföras. 

Expeditionerna kommer bara att ha telefonöppet. Inga besök utan överenskommelse tas emot.