Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Varbergs församling Besöksadress: Sveagatan 24 A, 43242 VARBERG Postadress: BOX 218, 43225 VARBERG Telefon: +46(340)81300 E-post till Varbergs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Budget 2017

Med mål och handlingsplan. Fastställd av kyrkofullmäktige 10 november 2016

Ladda ner hela budgeten som pdf.

Inledning

Varbergs församling vill vara en gemenskap med öppet hjärta för Gud och för medmänniskan. Med öppet hjärta vill vi söka Gud och ta emot tro, hopp och kärlek. Med öppet hjärta vill vi möta varje människa som en medmänniska och se våra olikheter som en rikedom.

Så lyder visionen för Varbergs församling. Vi ber och önskar att denna vision ska genomsyra allt vårt arbete under 2017.

En stor satsning som påbörjas under 2017 är renovering och viss tillbyggnad av Apelvikshöjds kyrka. Det är en stor glädje att Apelvikshöjds kyrka använts av många människor och ofta varit för trång. Vi ser fram emot den nyrenoverade kyrkan och får under byggtiden hitta provisoriska lösningar. En del av underhållskostnaden för renoveringen tas ur eget kapital. Därför är budgeten underbalanserad. Borträknat underhållskostnaden på Apelvikshöjd har vi en kostnadsvolym som ligger 1,8 miljoner under intäkterna. Därmed är ekonomin långsiktigt stabil.

För 2017 har kyrkorådet formulerat styrmål utifrån de prioriteringar vi har i församlings-instruktionen. Dessa styrmål ska peka ut riktningen för hur vi arbetar med att förstärka och fördjupa delaktighet, dialog och diakoni i Varbergs församling. Vi har också ett styrmål för miljödiplomering.

Kyrkoavgiften föreslås oförändrad för 2017, vilket innebär att vi fortsätter att ha en relativt låg avgift. Vi hoppas att församlingsmedlemmarna ska uppleva att de får mycket för pengarna. Begravningsavgiften blir 2017 gemensam för hela riket, vilket medför en sänkning av avgiften i Varberg. Kyrkogårdar och begravningsverksamhet kommer trots detta att hålla samma höga standard som tidigare.

Ann-Christine Rosengren, kyrkorådets ordförande

Fredrik Ivarsson, kyrkoherde