En uppslagen bibel
Foto: Emma Leufstedt

Bibelstudier

Bibeln är Guds levande ord. När vi läser det fördjupas vår tro och våra liv blir rikare.

Varbergs församling erbjuder olika bibelstudiegrupper vid olika tillfällen. De utgår från olika bibeltexter eller teman. 

Ibland är det enskilda kvällar kring något tema. 

Hål utkik här för att se när nästa grupp startar eller när nästa tillfälle är.