Foto: Kent Pettersson

Att tjäna Gud

För att det ska bli så måste det för att bli gudstjänst innebära att vi söker Guds ansikte och frambär oss själva till honom.

Vi är skapade till att vara Guds barn. Varat kommer först. Efter det kommer vår uppgift att tjäna Gud. Det är vi skapade till precis som en bil är gjord för att köras och en cykel gjord för att cyklas. Uppgiften går som en röd tråd genom bibelns berättelser. Vi känner också igen budet som Jesus säger är det allra viktigaste: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd”. Och det är i tjänandets olika former som denna kärleken till Gud praktiseras. För om man älskar någon innebär ju det att man gärna gör vad man kan för den personen och till den personen.

Det vi är skapade till

Uttrycket ”att tjäna Gud” låter kanske en aning ålderdomligt och kanske tycks det också för genomsnittssvensken bära på en negativ klang. Som om ”att tjäna” är något synonymt med ”att slava”. Slår man upp vad begreppet ”att tjäna” är synonymt med får man svar som ”att vara till nytta för”, ”att gagna”, ”att hjälpa” och ”att användas som” bland annat. Här finner man inga negativa associationer. Men vi anar kanske i dessa synonymer en oerhört viktig aspekt av tjänandet nämligen meningsfullheten. Att göra det vi är skapade till är inte bara avslappnat och enkelt, vilket det också är eftersom vi är designade för det, utan det är också oerhört meningsfullt. Vad kan vara mer ”fullfilling” än att användas till det man är ihopsnickrad för att funka till?

Det handlar om inställning

Vad är det då att tjäna Gud? Ytterligare ett projekt? Något att räcka till för? Hinna med? Men det handlar inte så mycket om vad man gör utan hur man gör det man gör. Häng med nu! Du kan koka gröt till Guds ära. Du kan vattna dina blommor till Guds ära. Du kan arbeta som butiksbiträde till Guds ära. Genom allt detta kan du tjäna Gud. Låter du allt du gör genomsyras av riktningen mot Gud i medvetenhet om att han är med i varje tanke du tänker och varje handling du utför; låter du varje sak du gör ske som ett offer till Guds ära oavsett om du förstår hur eller inte så tjänar du Gud.

Formen är inte viktigast

Det är med detta som bakgrund inte särskilt märkligt att gudstjänster också kan anta väldigt olika former och uttryckssätt. Gudstjänst, att tjäna Gud, kan ta väldigt olika uttryck eftersom vi människor i oss själva rymmer en enorm mångfald. Men en sak är omistlig i all form av gudstjänst eftersom gudstjänst inte bara är människans tjänande av Gud utan också Guds betjänande av människan. Det går åt båda hållen. För att det ska bli så måste det, för att bli gudstjänst, innebära att vi söker Guds ansikte och frambär oss själva till honom. Det kan ske genom bibelläsning, bön, lovsång, psalmsång, predikan osv. När det sker och det blir gudstjänst får vi vara med om det förunderliga hur Gud förvandlar och förnyar oss inifrån. Allt i enlighet med Paulus ord i Romarebrevet 12:1-2 ”Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.”

Jacob Stille
Präst i Träslövs församling

Församlingstidningen Var med

Artiklar och texter från församlingstidningen Var med.