Meny

Arbetslaget i Sollyckans kyrka

Marie Andersson

Marie Andersson

Församlingsassistent

Mer om Marie Andersson

...i Sollyckans kyrka. Marie har bland annat hand om barngrupperna VuxenBarn, 4-5 års gruppen och Korsdraget.

Fredrik Gyllensvärd

Fredrik Gyllensvärd

Präst

Mer om Fredrik Gyllensvärd

Är ansvarig för Sollyckans kyrka

Martina Hansson

Martina Hansson

Församlingspedagog

Mer om Martina Hansson

Samordna frivilligarbetet och jobbar bland annat med gudstjänstplanering, familjegudstjänster, friskvårdsgrupp och söndagsskola.

Daniel Reinholdsson

Musiker

Mer om Daniel Reinholdsson

Ansvarar för musiken i Sollyckans kyrka.

Linda Torstensvik

Linda Torstensvik

Församlingsassistent

Mer om Linda Torstensvik

...i Sollyckans kyrka med ansvar för äldre barn och ungdomar. Har konfirmandgrupper, WWJD-grupp, ungdomsgrupp och söndagsskola. Linda är även ansvarig för församlingens arbete på skolor.