Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Varabygdens församling Besöksadress: Sveagatan 7, 53431 Vara Postadress: Box 124, 53422 Vara Telefon: +46(512)797280 E-post till Varabygdens församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Rapport från TCC–Tumaini Children’s Center

I juni 2017 framlades en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet av  Jeanette Olsson. Hennes avhandling heter "From exclusion to inclusion" som kan översättas till "Från utanförskap till gemenskap". Avhandlingen handlar om det projekt Vara pastorat stödjer i Bukoba Tanzania.  Avhandlingen är tillägnad diakonissan Gunvor Debora Brycke 1936-2008.  Den har som undertitel: "Unga människors väg från hemmet till gatan och vidare till återintegration i Kageraregionen, Tanzania." Avhandlingen har undersökt vad som är orsaken till att barn och ungdomar lämnar sina hem, hur de upplever sin situation på gatan och som hembiträdesarbete och vad som har gjort att de kunnat återintegrerats i sitt lokalsamhälle. Det Jeanette Olsson upptäckte var att föräldralöshet och kränkande behandling är de huvudsakliga orsakerna till att de lämnar hemmet. Det var en komplex process som ofta tog flera år. Barnen i Tanzania var utsatta för mer känslomässiga kränkningar eller våld än det genomsnittliga barnet i Tanzania. De hade också en låg livskvalitet och självuppskattat hälsotillstånd.

Livet på gatan var mycket våldsamt och barnen erfor allvarlig diskriminering utan möjlighet att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.  Situationen för dem som arbetade som hemhjälp varierade beroende på vem de arbetade hos men generellt arbetade de långa dagar, utmanande/svåra uppgifter och förvägrades skolgång.

Tumaini Children's Center är en av de organisationer som gör ett framgångsrikt arbete bland dessa barn och ungdomar.  Där får de stöd för återförening med sina familjer, hjälp till skolgång och grundläggande hälsovård. Alla barn fick t.ex. hösten 2016 gratis tandvård genom en tandläkare som på volontärbasis gick igenom både barn och ungdomar samt alla medarbetare. Den personliga relationen med barn och ungdomar är prioriterad och var och en skall bli sedd och veta att de respekteras för den de är oavsett situation, religiös tillhörighet.  Jeanette Olsson berättar själv hur hon kom att arbeta just med denna avhandling. Det var i ett möte med syster Debora som Gunvor Debora Brycke kallades i Bukoba och trots att hon avled 2008 är hon fortsatt en inspirationskälla för Jeanette Olsson. Avhandlingen är ett viktigt arbete som understryker vårt gemensamma arbete i Vara pastorat för TCC. Arbetet bland utsatta barn och ungdomar fortsätter och avhandlingen får inspirera och hjälpa oss att utveckla stödet. Varje "räddat" barn eller ungdom är en stor välsignelse för det lokala samhället och landet Tanzania.

Våren 2018 kommer jag att leda en studieresa till Bukoba och den som önskar kan lägga till en safari arrangerad av en välrenommerad safariarrangör.  Intresserade kan kontakta mig för mer information och prisuppgift. 


Leif Nordlander, kyrkoherde