Vit ängel med guldfärg på hår och vingar vilar på gravsten.

Taxor och pris för gravskötsel

Gravskötsel

Vi vill underlätta för efterlevande att hålla gravplatserna i värdigt skick. Det är möjligt genom de medel kyrkan förvaltar för kyrkogårdarna. Men en del av den utökade skötseln kan gravrättsinnehavare teckna avtal för. Nedan listas de olika alternativen samt prislistor för de olika tjänsterna. 

Flerårsavtal: 5 000 kronor eller mer
Gravrättsinnehavaren betalar i förväg in minst 5 000 kronor eller mer (öka med jämna 1000 kronor). Avräkning sker sedan enligt prisplan (se nedan) som räknas upp enligt konsumentprisindex årligen (1 980 = 100). Graven sköts så länge inbetalade medel räcker. Kontoutdrag skickas ut efter varje årsskifte.

Ettårsavtal: valfri summa
En faktura skickas ut årligen med totalsumma på valda artiklar och tjänster enligt prislista nedan.

Grundskötsel: vård och underhåll
Vid beställning av grundskötsel åtar sig Vara pastorat att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I grundskötseln ingår, i den omfattning som behövs beroende på gravplatsens utformning, följande:

Vårstädning, putsning och rensning av rabatt, krattning, gräsklippning, klippning av häck inom gravplats, växtbeskärning, bevattning och borttagning av vissna blommor i vas.

I planteringen ingår jordförbättring och gödsling.

Teckna gravskötselavtal

För att teckna gravskötselavtal kontakta:

Kyrkogårdsförvaltningen 
Tfn 0512-79 72 90 måndag–fredag kl 8–12

Beställning

Ring oss så hjälper vi dig genom dina önskemål!

Taxor för gravskötsel ser du i nedladdningsbart dokument nedan.

"Jag är upp­ståndel­sen och li­vet. Den som tror på mig skall le­va om han än dör."

Jesus

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning